پنجره هوشمندی که گرما را از خود عبور نمیدهد

محققان چینی جدیدا پنجره ای هوشمند طراحی کرده اند که از خود گرما را عبور نمی دهد.به گزارش ایسنا هر پنجره ای که در محل کار،خانه و یا هر جای دیگر استفاده می شود نور و گرما را از خود عبور می دهد،اما محققان به تازگی پنجره ای طراحی کرده اند که فقط نور را از خود عبور می دهد و گرما از آن عبور نمی کند.این ابتکار به گفته طراحان دانشگاه علم و فناوری شرق چین،موجب کاهش مصرف انرژی می شود.در حال حاضر برای ساخت این پنجره ها از هیدروژل جدیدی استفاده می کنند که گرما را از خود عبور نمی دهند.این هیدروژل به شکل مهره های کوچک در یک مایع به حالت تعلیق در آمده و سپس بین دو ورق شیشه ای قرار گرفته است و به تغییرات دما واکنش نشان می دهد و پنجره ها در دمای کمتر از میزان تعیین شده شفاف خواهد بود اما بیشتر از آن به رنگ سفید در آمده و نور و گرما را از ساختمان دور می کند.هم اکنون محققان در حال بررسی روی پنجره هایی هستند که به نور،گاز،گرما و برق واکنش نشان دهند.این پنجره ها به منظور کاهش مصرف برق در روزهای گرم تابستان و اوج مصرف انرژی طراحی شده است.این دستاورد در مجله Industrial and Engineering Chemistry Research  انجمن شیمی آمریکا منتشر شده است.
گروه پنجره پنسا – زمستان ۹۳