پنجره های هوشمندی که بدون برق تیره و شفاف می شوند

نوعی پنجره که بدون نیاز به هیچ گونه منبع برق خارجی ،تیره یا شفاف می شود.این پنجره منحصر به فرد به هیچ نیروی برقی برای ادامه فعالیت نیازی ندارد و در نوع خود یک باتری با قابلیت شارژ مجدد است،بنابراین می توان از انرژی ذخیره شده آن برای فعال کردن ابزار الکترونیکی کم مصرف مانند ال ای دی ها استفاده کرد.این پنجره هوشمند حاوی الکترولیت مایعی است که بین دو ورقه شیشه ای آن قرار گرفته است این ورقه ها با اکسید قلع ایندیم پوشیده شده اند که معمولا به عنوان پوشش های رسانایی شفاف برای نمایشگرهای تلویزیون به کار می روند.یکی از این ورقه ها با لایه اضافی رنگدانه آبی رنگ آهن دار پوشیده شده و دیگری به یک نوار باریک فویل آلمینیومی متصل است.این دو ورقه شیشه ای با کابل های الکتریکی معمولی به یکدیگر متصل شده اند و هنگامیکه مدار الکتریکی بین آنها شکسته می شود،نوعی واکنش شیمیایی بین رنگدانه های آبی و اکسیژن حل شده در الکترولیت آغاز می شود و شیشه را به رنگ آبی در می آورد.برای از بین بردن رنگ آبی ،مدار الکتریکی جهت تخلیه شارژباتری بسته می شود و نور آبی را به نور سفید آهن دار بی رنگ تبدیل می کند.در حال حاضر پنجره های موجود در بازار یا از رنگ دائمی استفاده می کنند که نمی تواند در شب شفاف شود یا این ویژگی های انتشار نور را فقط با استفاده از یک منبع برق خارجی تغییر می دهند.با این حال پنجره هوشمند جدید در نور شفاف روز به رنگ آبی در می آیند تا نفوذ به داخل ساختمان را نصف کند و شب هنگام یا بنا به نیاز کاربر نیز به رنگ شفاف خود باز خواهد گشت.چنین فناوری نوآورانه ای را می توان با میزان نور خورشید ورودی به داخل ساختمان در روز سازگار کرد و این موضوع موجب صرفه جویی قابل توجهی در مصرف برق و همچنین خنک کردن ساختمان می شود.گفته می شود تولیدکنندگانی که به دنبال ساختمان های سبز دوستدار طبیعتند از این پنجره استقبال خواهند کرد. گروه پنجره پنسا – پاییز ۹۳