پروفیل تقویتی و لاستیک های درزگیر:

پروفیل های تقویتی باد از جنس گالوانیزه مرغوب و با ضخامت حداقل ۱.۲۵ میلیمتر بوده و با شکل سطح مقطع u و یا قوطی برای سراسر طول پروفیل های یو پی وی سی استفاده شوند تا با جلوگیری از خمیدگی ، موجب استحکام بیشتر و محل نصب پیچ اتصالات شود.لاستیک های درزگیر باید از سطح مقطع و جرم حجمی متناسب با پروفیل برخوردار بوده و از جنس EPDN و یا TPA و TPE با ضریب الاستیکی مناسب و دوام بالا باشدو فضای بین پروفیل لنگه بازشو و قاب پنجره و نیز شیشه و پروفیل را به طور کامل پوشش دهد و از ورود هرگونه گرد و غبار و قطرات آب جلوگیری نماید.توصیه می شود برای پروفیل های میانی مقاطع ۶۰ میلیمتر از پروفیل تقویتی ضخامت ۱.۵ میلیمتر و برای مقاطع ۷۰ میلیمتر از ضخامت حداقل ۱.۵ میلیمتر ، برای پروفیل های قاب و ۲ میلیمتر برای پروفیل های میانی و ترجیحا به شکل قوطی استفاده شود.