درب PVC برای چه فضاهایی قابل استفاده است؟

درب PVC را برای بسیاری از فضاها می توان استفاده کرد جز فضاهای با رطوبت بالا و یا مکانهایی که درب PVC در معرض تابش مستقیم آفتاب باشد و بسته به محل مورد استفاده ضخامت MDF انتخابی متفاوت است توصیه می شود از دربهای PVC که ضخامت MDF زیرین آن ۳ویا ۵ میل می باشد برای دربهای داخلی و از ضخامتهای ۸ و ۱۲ میل برای دربهای ورودی آپارتمان استفاده شوند.نکته مهم:لازم به ذکر است دربهای PVC خصوصا در مدلهای ۸ و ۱۲ میل بسیار سنگین می باشند لذا بهتر است در صورت استفاده از درب PVC با این ضخامت ورق ،تعداد لولا های چارچوب ۳ عدد باشد و دقت شود دو لولا در بالای چارچوب با فاصله ۲۰ سانتی متر و دیگری در پایین چارچوب نصب شود.چرا دربهای PVC نبایددر معرض تابش آفتاب و یا جرارت بالا باشند؟چسبی که هنگام وکیوم کردن PVC بر روی درب MDF استفاده می شود در دمای ۸۰ درجه مجددا فعال خواهد شد از این رو نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب باشند و.همچنیندر هنگام حمل و نقل درب PVC نیز باید این نکته را مورد توجه قرار داد .