حمایت از تولیدکنندگان درب و پنجره دوجداره

( چاپ شده در روزنامه ستاره صبح / یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵/ شماره ۴۶۵ )
در نامه سرگشاده دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به رئیس جمهور عنوان شد:
راهکار بی‌نیاز شدن از گاز وارداتی