تغییر در و پنجره‌های فعلی به در و پنجره دوجداره هیچ آسیبی به اصل بنا وارد نمی آورد و قابل نصب بر روی چارچوب‌های منصوب فعلی می‌باشد و اما طرح پیشنهادی نگارنده:

۱- نیازی به بودجه دولتی نیست و تأمین هزینه آن از منابع بانکی امکان پذیر است.
۲- با جدولی ساده می توان هزینه یک متر در و پنجره دوجداره و نصب آن را محاسبه و اعتبار آن را از منابع بانکی با بهره آن در نظر گرفت.
۳- مواد اولیه درب و پنجره عمدتا در ایران موجود و قابل تولید است شرکت‌هایی تاسیس و با ساخت مواد اولیه در و پنجره از آنان حمایت کرد.
۴- وجهی بابت تغییر در و پنجره به کسی پرداخت نمی‌شود. شرکت‌های طرف قرارداد که در هر استان و شهر تشکیل می شوند و کار تغییر پنجره ها را بر عهده می گیرند از طریق بانک های طرف قرارداد پرداخت می شود.
۵- مبلغ هزینه شده از منابع بانکی پرداخت و با تقسیط آن ظرف مدت و مهلت معین مثلا ۳ یا ۵ سال بر روی فیش مصرفی آب و گاز منازل از مصرف کننده اخذ می‌شود و فشاری بر خانواده‌ها وارد نخواهد شد.
۶- از آنجایی که مصرف سوخت حداقل تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت اقساط طوری تنظیم بشوند که خانواده ها مبلغی بیش از آنچه امروزه می‌پردازند، پرداخت نکنند و بعد از مدتی کاهش مصرف سوخت به کمک خانوار خواهد آمد.
۷- تعداد ساختمان های موجود در کشور نمی دانم چه تعداد می باشد. ظرف مدتی که این نوسازی صورت می گیرد، اشتغالی که به وجود می آورد به کمک دولت خواهد آمد که از منابع غیردولتی توانسته شغل ایجاد کند و شرکت‌های تولید کننده ابزار در و پنجره با تکیه برتولید رقابتی، بعد از خاتمه طرح می‌توانند در سطح منطقه هم وارد بازار منطقه‌ای شوند.
۸- دولت با کنترل سوخت منازل و کارگاه‌ها و اماکن دولتی بی نیاز از واردات گاز از دیگر کشورها، جایگاه خود را به عنوان کشورصادر کننده گاز در منطقه و بازار پرمصرف جهان تثبیت خواهد کرد.
۹- مابه التفاوت سوخت فعلی با بعد از اجرای طرح صرف مقاوم سازی دیوارها و تغییر ساخت و ساز خواهد شد.
۱۰- برای شروع کار پیشنهاد می شود در ۳ نقطه از کشور – سردسیر – معتدل – گرمسیر- شهرهایی به عنوان الگو انتخاب و با اجرای طرح میزان مصرف گاز و گازوئیل و نفت سفید فعلی محاسبه و بعد از اجرای طرح مابه التفاوت آن تعیین، تفاوت مصرف که رقم بالائی خواهد بود، می تواند انگیزه اجرای طرح در سرتاسر کشور باشد و از این تاریخ گواهی پایان کار یا مجوز ساخت و ساز به هیچ بنائی بدون نصب دروپنجره دوجداره و نیز مقاوم سازی دیوارها داده نشود.