آیا دربهای روکش PVC ضد آب هستند؟

همانطور که میدانیم PVCمقاومت بالایی در برابر رطوبت دارد به طوری که ورقهای PVC با ضخامتهای ۱۶ میل را برای ساخت کابینت سرویسهای بهداشتی و کابینت زیر سینک آشپزخانه به کار می برند.همین ذهنیت باعث شده که دربهای روکش PVCرا هم به غلط به عنوان درب ضد آب معرفی کنند در صورتی که ورقهای PVCضد آب کلا PVC می باشند اما درورقهای مورد استفاده ی صنعت درب روکشی از PVC است که روی MDF کشیده می شود.به این نکته نیز باید توجه کرد که آب از سطح روی درب غیر قابل نفوذ است اما در صورتی که کلاف درب PVC نشده باشد رطوبت از کلاف نفوذ خواهد کرد و در صورت روکش شدن کلاف هرچند که نفوذ رطوبت کمتر خواهد شد اما به دلیل یک پارچه نبودن روکش از محل به هم رسیدن روکشها امکان نفوذ آب وجود دارد .ونکته بسیار مهمتر در مکان های بسیار مرطوب مانند حمام که بخار آب زیاد وجود دارد به مرور زمان روکشPVC ورقه خواهد کرد.