آژیر باز بودن پنجره ها با تراشه خورشیدی:

محققان آلمانی تراشه خورشیدی طراحی کرده اند که با نصب شدن بر روی قاب پنجره upvc،هشداری در خصوص باز ماندن پنجره ها برای کاربر ارسال می کند.این حسگر رادیویی که توسط محققان موسسه سیستم ها و مدارهای میکروالکترونیک فرانهوفر طراحی شده است،تمام انرژی مورد نیاز را از خورشید دریافت می کند.سطح بالایی تراشه با سلول خورشیدی کوچک پوشیده شده است که می تواند انرژی کافی را در طول روز از خورشید دریافت کند.تراشه حسگر رادیویی با استفاده از شتاب سنج و مغناطیس سنج یکپارچه ،باز ماندن پنجره را تشخیص می دهد. در صورتیکه پنجره به مدت طولانی در همین وضعیت باقی بماند و دمای محیط کاهش یابد سیگنال رادیویی ارسال و پیام هشداری در خصوص باز ماندن پنجره برای کاربر فرستاده می شود.این سیستم همچنین می تواند تلاش برای باز کردن قفل پنجره با زور و فشار را تشخیص داده و پیام هشدار به موقعی برای کاربر ارسال کند. گروه پنجره پنسا – بهار ۹۴