آسمان خراشی با پنجره های الیاف مانند

آسمان خراشی با پنجره های الیاف مانند

همانطور که می دانید هنگام گرفتن عکس یا تصاویر از پشت پنجره ی دوجداره یا معمولی، تصاویر مختلفی در پنجره منعکس می شوند که زیبای تصاویر را کم می کند و مانع عکس گرفتن می شود به همین دلیل محققان MIT الگوریتمی در نظر گرفتند که به وسیله ی آن این مشکل حل می شود و تا حد زیادی می تواند انعکاس نور را کاهش دهد.
تصاویری که از پشت پنجره های مختلف گرفته می شوند چه پنجره ی معمولی باشد چه دوجداره یا پنجره های زخیم تر همه ی آنها یک نوع بازتاب دارند و تشخیص آن برای الگوریتم مشخص شده بسیار سخت و پیچیده خواهد بود.
این الگوریتم جدید ابتدا نقطه های بازتاب را جستجو می کند سپس به تقسیم پردازی تصاویر   در ابعاد ۸*۸ می کند و عمل پیکسل سازی شروع می شود. در این عملکرد تصاویری که بازتاب شده بودند مورد شناسایی قرار می گیرند و با کمک الگوریتم طراحی شده این بازتاب ها در تصاویر تا حدود زیادی کاهش می یابند.
طبق گفته ی محقق Yichang Shih حاضر در این پروژه; این الگوریتم فقط می تواند بازتاب های بزرگ و چشمگیر که در پنجره به ثبت رسیده است شناسایی کرده و کاهش دهد اکنون این پروژه در مرحله ی اولیه ی خود به سر می برد و فناوری های اولیه ی مورد نیاز نیز در این الگوریتم به کار رفته است.